การประชุมการต่อสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี ๖๔ บริเวณ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ จว.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนดำเนินงาน เดินทางไป ประชุมการต่อสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.