การจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับปกครอง และเจ้าหน้าที่สายตรวจ รวมจำนวน 500 คน อีกทั้งยังมี พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 70 คน โดยเรียนเชิญ พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อบรรยายการอบรม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.