การฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาจราจร”

เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจรให้กับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากกองบังคับการตำรวจจราจร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมทักษะเกี่ยวกับการจราจรให้ถูกตามหลักสากล ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.