ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.ลำปาง จว.เชียงใหม่ จว.เชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพบปะผู้ว่าจ้างในพื้นที่ จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.