ผอ.สปภ. มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ รปภ. กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ของใช้ เช่น ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องแบบ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท แก่ พลทหาร ยอดชาย โยธาจันทร์ และ นางสาวอรวัลล์ นรชาญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดปฏิบัติงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสบอัคคีภัย บริเวณหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ชุมชนวัดมะกอก) ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.