กิจกรรม “ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)”

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)” บริเวณภายในและภายนอกอาคาร เช่น ท่อน้ำทิ้งและล้างพื้นบริเวณโดยรอบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.