ส่วนปฏิบัติการจัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวและการรายงานข่าว”

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสุริยา ธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวและการรายงานข่าว”

โดยเรียนเชิญ ร้อยเอก ณัฐพล วงษ์กระสัน ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวศูนย์ประสานข่าวร่วม สำนักการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จากโรงเรียนข่าวทหารบก มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะด้านการรวบรวมข่าวสาร, กระจายข่าวสารและสามารถรายงานเหตุการณ์ความมั่นคง ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้อง และทันเวลา แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.