สปภ. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สปภ. ในหัวข้อ “อบรมปฐมนิเทศความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ สปภ. ผู้ปฏิบัติงานใหม่”

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมปฐมนิเทศความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๒๓ คน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.