รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน และเข้าพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.ราชบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พันเอก ชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ ประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.