พิธีปิดอบรม เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง 13 ก.พ. 62

                     เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับปกครอง และเจ้าหน้าที่สายตรวจ รวมจำนวน ๕๐๐ คน อีกทั้งยังมี พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๗๐ คน โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล
ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

 

 

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.