บรรยายธรรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการบรรยายธรรม เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ให้กับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐๐ คน โดย กราบนมัสการ พระปลัดวิทยา วิสุทธาจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปาฐกบรรยายธรรม

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.