ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.ชุมพร และ จว.ระนอง

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมพบปะผู้ว่าจ้างในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.