ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.สตูล และ จว.สงขลา

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพบปะผู้ว่าจ้างในพื้นที่ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.