รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์  สวาสดิ์ก­­ลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน        รักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมี นางบุญนาค  ทองทวียิ่งยศ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.