รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พันเอก ชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมหารือกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.