รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน        รักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนดำเนินงาน และ ส่วนนิติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.