เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.นครราชสีมา

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.