กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภับ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และภายในอาคาร ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงพื้นที่ภายในโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.