กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย นำคณะผู้บริหาร สำนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และบริเวณใกล้เคียง

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.