ผอ.สปภ. มอบหมายให้ รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนนิติการ และส่วนดำเนินงาน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ การไฟฟ้านครหลวงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.