ผอ.สปภ. มอบหมายให้ รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว. จว.นครนายก

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนดำเนินงาน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง บริเวณ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์, ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาองครักษ์, ศาลจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.