คณะผู้ช่วยทูตทหาร เข้าชมภารกิจสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ อผศ.

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมจัดนิทรรศการภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัย และการแสดงการรักษาความปลอดภัย ในการต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนำคณะผู้ช่วยทูตทหาร เข้าชมภารกิจสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.