รอง ผอ.สปภ. รักษาการแทน ผอ.สปภ. เดินทางไปลงนามสัญญาจ้างพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ จว.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปลงนามสัญญาจ้างรักษา ความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.