พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๖๗ ปี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ท.พสิษฐ์  เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๖๗ ปี ณ บริเวณพระราชวังพญาไท

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.