พิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๒”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  พ.ท.พสิษฐ์  เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๒” ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบตราอาร์มผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๒๔ คน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ฝึกอบรม ที่มีคะแนนดีเด่น โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมพิธี ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.