ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (lnternational Civil Aviation Organizatiom-ICAO) ครั้งที่ ๑/๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย ให้กับท่าอากาศยานและสถานีวิทยุการบินให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท พรรณเอก พันธุ์อุบล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.