รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงานร่วมประชุมผู้ว่าจ้าง ประจำจุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จว.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาด, ส่วนนิติการ และส่วนดำเนินงาน สำนักงาน รักษาความปลอดภัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.