ผช.ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับลงนามสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางจันทนา พวงอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนนิติการ และส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อลงนามสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ณ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา, ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.