รอง ผอ.สปภ. เดินทางพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ เมืองพัทยา จว. ชลบุรี และพื้นที่ไกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนนิติการ และส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.