งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๘ ปี

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ่าสิบตรี กิตติพัฒน์ ตั้งสุขฤทัย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๘ ปี โดยสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัยอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.