สปภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (lnternational Civil Aviation Organization – ICAO) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท พรรณเอก พันธุ์อุบล ผู้อำนวยการประจำสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.