โครงการ “นัดพบแรงงาน ๗๐ ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับทหารผ่านศึก, ครอบครัวทหารผ่านศึก, ทหารนอกประจำการ, ทหารก่อนปลดประจำการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในงาน “นัดพบแรงงาน ๗๐ ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ครั้งที่ ๑ โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.