เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บกระเป๋าเงินได้

เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลทหาร วิเชียร เกตุทอง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บกระเป๋าเงินได้ ภายในมีเงินสดและเอกสารสำคัญ ของ นายศิระวิชญ์ เจริญศิลป์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภายหลังได้ส่งคืนให้ นายศิระวิชญ์ฯ เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.