รปภ.พบรถยนต์ไม่ปิดกระจก

เมื่อ  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลทหาร นพภา รอดบุญเสริม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด สีบอร์น ๔ ประตู  ไม่ปิดกระจกด้านหลังทั้ง ๒ ฝั่ง ได้แจ้งเพื่อหาเจ้าของรถยนต์และได้ยืนเฝ้าระวังสังเกตการณ์รอเจ้าของรถยนต์  ต่อมาในเวลา ๑๒.๒๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมี  สุวรรณวีระกำธร เดินทางถึงรถยนต์ แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเจ้าของรถยนต์จริง ทรัพย์สินภายในรถยนต์ ไม่มีอะไรสูญหาย ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ยอมเสียสละเวลา เฝ้ารถยนต์ไว้ให้ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่าง อันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.