มอบเงินและของให้ รปภ. ประสบปัญหาบ้านไฟไหม้

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนพนักงานและเจ้าหน้าที่ สปภ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือพร้อมทั้งชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้ พลทหาร ศรีสุชาติ  พิมพ์กล่ำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.