รปภ.พบกระเป๋าเงินตกอยู่ ประจำจุดโรงเรียนกัลยาณวัตร จว.ขอนแก่น

เมื่อ  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสำรวย  โสภา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งหัวหน้าชุด ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น พบเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ ได้ตรวจพบเงินสดและเอกสารสำคัญของ นายภาณุวิชญ์  จุ้ยเล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกัลยาณวัตร ต่อมา นายภาณุวิชญ์ฯ  ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเจ้าของกระเป๋าจริง จึงได้ส่งกระเป๋าเงินคืนให้เป็นที่เรียบร้อย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่าง   อันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.