เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด สถานีไฟฟ้าแรงสูง จว.แพร่ พบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ หมดสติ จึงเข้าช่วยเหลือโดยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลฯ ประทีบ ตันจัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดแพร่ ขณะปฏิบัติหน้าที่พบ นายขวัญ ป้อมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ มีอาการช็อกหมดสติ จึงเข้าช่วยเหลือโดยทำการ CPR จนมีสติกลับมาอีกครั้ง และนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.