เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ เก็บกระเป๋าเงินได้

เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาสาสมัครทหารพราน ยุทธพล อรรคฮาด ตำแหน่ง หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ พลทหาร วุฒิชัย โสชัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้เก็บกระเป๋าเงินและตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับ นายเปรมชัย สุรินทะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ พบของมีค่าเป็น เงินสกุลไทย จำนวน ๒,๔๐๐ บาท, เงินสกุลญี่ปุ่น ๑,๑๐๐ เยน, เงินสกุลมาเลเซีย ๔๖ ริงกิต และบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นางสาวอมรทิพย์ สุดชุมแพ ทรัพย์สินได้มอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรอเจ้าของมารับคืน ต่อมาภายหลัง ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทะนงศักดิ์ สุดชุมแพ (พี่ชาย) ได้แสดงตนขอรับทรัพย์สินคืนแทน นางสาวอมรทิพย์ สุดชุมแพ ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.