รปภ.เก็บกระเป๋าสะพายได้ รพ.ชุมแพ ขอนแก่น

เมื่อ  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจามรี วิไลลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่  ประจำจุดโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบเห็นกระเป๋าสะพาย ได้ตรวจพบเงินสดจำนวน ๗,๑๔๑ บาทและเอกสารสำคัญของ นางทองสิน สิมมา ต่อมา นางทองสินฯ ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเจ้าของกระเป๋าจริง จึงได้ส่งกระเป๋าคืนให้เป็นที่เรียบร้อย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่าง อันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.