หัวหน้าชุดประจำจุดบริษัท ขนส่ง จำกัด สถานีบ้านไผ่ พบกระเป๋าเงินและส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ วงษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุด บริษัท ขนส่ง จำกัด สถานีบ้านไผ่ ออกตรวจบริเวณอาคารผู้โดยสารได้พบกระเป๋าเงินวางอยู่บนที่นั่ง และได้เก็บไปไว้ กับนายสถานีขนส่งบ้านไผ่ เพื่อรอเจ้าของ มารับทรัพย์สินคืน ต่อมาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวรัชตะวัน ชำกรม ได้แสดงตนเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน หลังจากตรวจสอบแล้วตรงกับบัตรประชาชน นางสาวรัชตะวันฯ ได้ตรวจทรัพย์สิน ในกระเป๋าอยู่ครบ ไม่มีการสูญหายแต่อย่างใด โดย จ่าสิบเอก สุเพียน ไพดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่ง หัวหน้าชุด ประจำจุดบริษัท ขนส่ง จำกัด สถานีบ้านไผ่ เป็นผู้มอบทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.