เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกระเป๋าเงิน

เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลฯ ปิยะ ศรีหาญ และ นายสุรเนตร อภินิจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยประจำจุด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกระเป๋าเงินอยู่ในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ ตรวจสอบพบเงินสด จำนวน ๒,๙๘๐ บาท จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ประจำคณะนิติศาสตร์รับทราบ เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. โดย นายพงศ์ศิริ วงศ์บุญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ แสดงตนพร้อมหลักฐาน และรับทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.