ผอ.สปภ. เดินทางไปเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยนอกสถานที่ ประจำจุด ม.แม่ฟ้าหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยนอกสถานที่เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสถานที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.