รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปประชุมการจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำจุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปประชุมการจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.