ผอ.สปภ. เดินทางพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนดำเนินงาน และส่วนนิติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.