รอง ผอ.สปภ. รักษาการ ผอ.สปภ. เข้าร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน๒๕๖๕ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญ      และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.