รอง ผอ.สปภ. รักษาการแทน ผอ.สปภ. เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.

“เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง รักษาความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชัยนาท รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ”

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.