รอง ผอ.สปภ. เป็นผู้แทน ผอ.สปภ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.