โครงการนิทรรศการและการอบรม ในหัวข้อ “เรียนรู้ รำลึก ประวัติศาสตร์สงคราม”

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย เป็นประธานในพิธี¬เปิด โครงการนิทรรศการและการอบรม ในหัวข้อ “เรียนรู้ รำลึก ประวัติศาสตร์สงคราม” โดยเรียนเชิญ พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ วิทยากรจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สงคราม มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นมา ของประวัติศาสตร์สงครามโลก แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุม สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.