พิธีประดับเครื่องหมายชั้นแก่พนักงาน อผศ.

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นแก่พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ ในการนี้ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล เข้ารับการประดับเครื่องหมายชั้นระดับ ๑๑ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย และ นางสาวกนกพร ศิริฤทธิ์ เข้ารับการประดับเครื่องหมายชั้น ระดับ ๑๐ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.