รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน สปภ.

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.